بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 6,655,139,623,001 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,014,672 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,014,672 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,029,579 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,303,335

صندوق بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/19

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك تجارت

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري معيار

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك تجارت

مدیران سرمایه گذاری:

مهنوش جوادي پور فر

حسابرس:

موسسه حسابرسي سامان پندار

نمودار‌ها