بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/24
کل خالص ارزش دارائی ها 5,053,253,051,460 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,838,065 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,838,065 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,852,735 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,749,223

صندوق بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/19

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك تجارت

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري معيار

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك تجارت

مدیران سرمایه گذاری:

مهنوش جوادي پور فر

حسابرس:

موسسه حسابرسي كاربرد ارقام

نمودار‌ها