Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چهارچوب تعهدات بازار گردانی آن اوراق مطابق این امید نامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در سهام و حق تقدم خرید سهام بانک تجارت، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، شرکت لیزینگ ایران،شرکت کارت اعتباری ایران کیش می کند. هدف صندوق افزایش نقد شوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام مذکور و کسب منفعت از این محل است.


دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان